جمعه 4 اسفند 1396

اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

پرچم جمهوری اسلامی ایران

اهداف و وظايف


در حوزه مدیر كل علاوه بر وظائف مدیریت ، سازماندهی ، هماهنگی و كنترل ، انجام وظائفی به شرح زیر صورت می‌پذیرد:
1.    راهبری امور مربوط به ارزیابی عملكرد و پاسخگویی به شكایات به منظور بهبود عملكرد براساس ضوابط و مقررات با هماهنگی دفتر ارزیابی عملكرد و پاسخگویی به شكایت وزارتخانه.
2.    راهبری امور واحدهای شهرستانی تحت پوشش اداره كل راه و شهرسازی.
3.    راهبری امور مربوط به حراست براساس ضوابط و مقررات و از طریق هماهنگی با مركز حراست وزارتخانه.
4.    همكاری با حوزه ستادی در انجام امور مربوط به گزینش نیروی انسانی اداره كل بر اساس ضوابط و مقررات.
5.    راهبری امور روابط عمومی اداره كل استان.
6.    راهبری امور كتابخانه و تجهیز آن بر اساس نیازهای اداره كل.
7.    نظارت بر نحوه تحقق برنامه ها در چارچوب سیاستها و خط مشی های ابلاغ شده.
8.    نظارت بر امر تهیه و تنظیم بودجه سالانه در چارچوب ضوابط و دستورالعمل های مربوطه با همكاری واحدهای ذیربط.
9.    نظارت بر امور مربوطه به آمار و فن آوری اطلاعات براساس اهداف ، برنامه ها و خط مشی های وزارتخانه .
10.    نظارت بر امور مربوط به كنترل روند پیشرفت طرحها و پروژه ها.
11.    راهبری امور مرتبط با طرح های بهسازی ، نوسازی و توانمند سازی بافتهای شهری.
12.    راهبری امور مدیریت بحران و پدافند غیر عامل اداره كل استان بر اساس اهداف ، برنامه ها و خط مشی های وزارتخانه.
13.    اتخاد راهبردهای لازم در راستای اهداف و ماموریتهای تعیین شده.
14.    دبیری كمیسیون های ماد ه 5 و كارگروه های تخصصی مسكن و شهرسازی.
15.    شركت در كمیسیونها ، كمیته ها ، شوراها و جلسات مربوط به حسب قوانین ، آئین نامه های موضوعه و وظائف محوله.