یکشنبه 29 بهمن 1396

اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

پرچم جمهوری اسلامی ایران

فنی و اجرایی

   عنوان

حجم

 

   ابلاغ فهرست بهاي واحد پایه رشته ابنیه  2086KB  دريافت فايل
   ابلاغ فهرست بهاي واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی  4060KB   دريافت فايل
   دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان ها و مقررات مربوط به آنها  2794KB   دريافت فايل
   ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی  3833KB دريافت فايل